OBS OBS

TANJAS DYR LUKKE STALDEN FOR ALT BESØG HAR MAN RESERVERET EN KANIN HOS OS KAN MAN HENTE DEN VED VORES HOVEDE DØR MAN KAN IKKE KOMME NED I STALDEN OG SE VORES DYR.

 

HAR MAN KANIN DER HJEMME I FORVEJEN SKAL MAN TÆNKE SIG GODT OM JEG RÅDER TIL AT DEN LILLE KANIN BLIVER HER TIL VHD 2 ER VÆK OG ELLERS KAN MAN FÅ SINE PENGE RETUR.

30-August-2016

Pressemeddelelse – kaniner og kæledyr
EUROPAS FARLIGSTE KANINSYGDOM BANKER PÅ
”Det er en hel ekstraordinær situation”, beretter formand for Danmarks Kaninavlerforening,
Carsten Philipsen. ”Både i Nordtyskland og i det sydlige Sverige er der forbud imod al
udstillings- og samlingsaktivitet, og på Bornholm har vi desværre allerede fået bekræftet
flere alvorlige udbrud blandt vores medlemmers dyr.”
Carsten Philipsen refererer til kaninsygdommen VHD (Viral Haemorrhagic Disease), der i
denne sommer er blevet indrapporteret i usædvanlig stort omfang i vore nabolande.
Sygdommen er ekstrem smitsom og ekstremt dødelig og breder sig typisk langs fuglenes
trækruter, dvs. at kystnære områder gerne er de først udsatte. Herfra går det så ofte med
fluer og myg videre ind i landet til stalde og villahaver. I områderne med mange vilde
kaniner bemærkes det ofte, at der ligger døde dyr omkring i landskabet. Sygdommen
smitter dog ikke umiddelbart harer – eller andre dyr og mennesker.
Efter den seneste uges nye tilfælde på Bornholm har Danmarks Kaninavlerforening i
lørdags besluttet at fråråde alle udstillinger og samlinger af kaniner, indtil videre til den 3.
oktober.
”Fra de berørte avlere ved vi, at kaniner kan blive dårlige og dø på under en halv time. I
mange tilfælde uden et eneste tegn på, hvad de er døde af”, fortsætter Carsten Philipsen.
”Vi taler om en dødelighed på over 90%, så det har fatal betydning for kaninavlen i
Danmark. Racer og avlstammer, der er forædlet gennem årtier kan gå tabt.”
Kaniner i Danmark er af Fødevarestyrelsen betegnet som hobbydyr og har derfor ikke den
samme bevågenhed som eksempelvis kvæg og svin. ”Det er som udgangspunkt helt
naturligt, ” siger Carsten, der samtidig erkender et forøget ansvar. ”Det der gør det særligt
farligt i år er også, at sygdommen har muteret til en version 2, så at sige. Og det betyder,
at ingen vacciner er brugbare til netop denne type af VHD.”
De mest grundlæggende forholdsregler man som kaninholder kan gøre sig er at standse
fodring med frisk græs, lade være med at bruge græsningsbure og løbegårde, lade være
med at gå ture med kaninen i sele og så give frisk ny vand fra hanen hver dag, ikke fra
beholdere eller spande. Det er også vigtigt at rense buret hyppigt, og at møget skaffes af
vejen på en måde, så der ikke kan komme insekter i det, hverken hjemme, i skoven eller
på genbrugspladsen. Mere information kan findes på nettet.
Også Dorthe Jensen, formand for Dværgkaninklubben under Danmarks
Kaninavlerforening kan bekræfte, at der i den forgangne uge er gået rigtig meget tid med
at sende nyhedsbreve og info ud på web og Facebook. ”Kaninen er et af de mest udbredte
kæledyr i Danmark og vores medlemsskare udgør alt andet lige kun en lille brøkdel af det
samlede antal kaninhold i landet. Vi har derfor brug for, at der også bliver appelleret til
kæledyrsejerne, både for deres egen skyld – og for at begrænse smitten mest muligt”.
”Situationen skal tages meget alvorligt, og vi har virkelig brug fælles indsats og bred
opbakning”, slutter formand Carsten Philipsen

29-August-2016

Vi er i dag blevet kontaktet af en kaninejer, der pludselig har mistet sine 3 kaniner i Glumsø. Dyrlægen mener uden obduktion eller nærmere analyse at det sandsynligvis er VHD, og dyrlægen er også kontaktet af en kaninejer i Skævinge der har været ude for det samme.

Kaninerne er brændt, og ikke analyseret nærmere.

Så derfor er det "kun" en mistanke.

28-August-2016

Danmark fik for godt en uge siden udbrud af kaninsygdommen (R)VHD2 på Bornholm, hvor vildkaniner og en håndfuld avleres tamkaniner er ramt. Det der er sket på Bornholm, er selvsagt en katastrofe for avlerne på Bornholm. De brave folk har dog handlet og handler situationen til et flot 12-tal. De har gjort det ultimative for at kontrollere situationen, og har igangsat sikkerhedsforanstaltninger, der rækker langt ud over Fødevarestyrelsens generelle anbefalinger.

Overordnet er situationen i det øvrige Danmark IKKE ændret efter situationen på Bornholm. Vi havde også før udbruddet på Bornholm VHD2 i nærområderne Sydsverige og Nordtyskland. Begge områder ligger tættere på Danmark end Bornholm. Det, at Bornholmsudbruddet er en del af Kongeriget Danmark har selvsagt opskræmt mange avlere og kaninholdere. Men smitten kender ingen landegrænser, så på risici-skalaen er situationen den samme som før udbruddet på Bornholm – fortsat dybt alvorlig, henset til smitten fra Sverige og Nordtyskland. – På den baggrund har Hovedbestyrelsen udsendt en kraftig anbefaling om at aflyse samtlige udstillinger, stævner, kaninsamlinger og om muligt møder mellem kaninholdere frem til og med 3. oktober 2016.

Det anbefales også, at man følger Fødevarestyrelsens generelle anbefalinger. Vigtigst er, at kaniner holdes indendøre, i de burde, stalde, hjem m.m. hvor de normalt holdes.

Fødevarestyrelsen har ikke reageret på Bornholm-udbruddene, og melder nok først ud, hvis sygdommen får en epidemisk udvikling. Kaniner er jo kategoriseret som kæledyr, og har som sådan ikke den samme bevågenhed som de eksport og økonomi relaterede husdyrarter. Så vi må selv holde øjne og øre åbne og tage de nødvendige forholdsregler. Er der tilfælde eller tvivl, er det vigtigt, at man, udover dyrlægen, også indberetter det til HB (Veterinærudvalget). I HB har vi jo kun de oplysninger vi får fra medlemmerne og lokalforeningerne.

Der er taget kontakt til DTU´s veterinærafdeling for at drøfte muligheden for at få fremskyndet tilladelsen til at bruge Filivac vaccinen.

Til sidst vil jeg appellere til, at man i denne alvorlige situation ikke skaber spin, men bevarer roen, fornuften og overblikket.

Hovedbestyrelsen vil løbende informere når der er nyt at berette.

Carsten Philipsen

Landsformand

28-August-2016

Den smitsomme og yderst dødelige kaninsygdom (R)VHD2 (også kaldet Kaningulsot) har nu ramt Danmark d. 24/08-2016. Type 2 har været kendt i 4 år, den har ramt flere europæiske lande, hvor Danmark hidtil er gået fri.

I den forbindelse har Danmarks Kaninavlerforening følgende oplysninger og retningslinier, som alle kaninejere – uanset antal og formål – bør læse og forholde sig til.Smittebærere:

• Vild- og tamkaniner. Primært via blod, afføring, urin og pels

• Insekter. Blodsugende insekter som myg er oplagte smittebærer

• Mennesker/dyr, der færdes blandt smittede dyr / i områder med smittede dyr

Inkubationstid:

• 24 – 72 timer

• Evt. 12 – 36 timer efterfølgende med symptomer

Symptomer:

• Pludselig død (ingen forudgående symptomer)

• Høj feber

• Nedsat / ingen appetit

• Klart-blodigt udflåd fra næsen

• Kramper, efterfulgt af faldende temperatur og død (R)VHD2 er bekræftet i:

• Det sydlige Sverige t.o.m det sydlige Uppland

• Nordtyskland, 5-10 km fra den Dansk/Tyske grænse

• Bornholm

Hvor er risiko for smitte stor:

• Områder, hvor vilde kaniner færdes/lever

• Strækninger, hvor trækfugle mellemlander/fouragerer.

Hvordan skal man forholde sig ved mistænkelige dødsfald blandt ens kaniner / ved fund af døde vilde kaniner:

• Kontakt dyrlæge pr. telefon

• Bortskaf de døde dyr enten ved afbrænding, dyb nedgravning (½ m. +) eller afleveres på forbrændingsanlæg (anvist på fødevarestyrelsens hjemmeside)

• Undgå kontakt med andre kaniner

Hvordan skal man forholde sig ved mistanke om symptomer:

• Kontakt dyrlæge pr. telefon

• Undgå kontakt med andre kaniner

27-August-2016

På baggrund af VHD2 situationen, især i Sydsverige og Nordtyskland, anbefaler Danmarks Kaninavlerforenings Hovedbestyrelse på det kraftigste, at man ude i foreningerne aflyser alle kaninudstillinger og samlinger af kaniner og i videst muligt omfang også mødearrangementer blandt kaninholdere.

Anbefalingen gælder fra d.d og foreløbig frem til og med den 3. oktober.
Hovedbestyrelsen følger som hidtil nøje situationen og vil løbende informere herom.

 

Velkommen til vores verden 

 vi er også på facebook

søg Tanjas dyr

https://www.facebook.com/groups/792367547440828

 

VI BOR 4293 DIANALUND

TLF 30329061

 

Hvor der vil komme mange flere billeder der inde end her på siden

Hvis du har købt en kanin unge vil der være flere billeder på facebook

VELKOMMEN TIL TANJASDYR TRYK PÅ LINKET OG SE ALLE DE SKØNNE KANIN UNGER VI HAR

17-August-2016

KULD 24 FRANSK VÆDDER UNGER

TIL SALG

17-August-2016

KULD 25 FRANSK VÆDDER UNGER

TIL SALG

30-August-2016

KULD 26 DVÆRGVÆDDER UNGER

TIL SALG

 

En gruppe vi virkelig anbefaler den er ret ny men kig ind det er en gruppe for alle os med kæmper

https://www.facebook.com/groups/1701780663374034/

 

Vi har et lille seriøst opdræt af  Franksvædder

i farven blå og blå kappetegenet vi har avlet seriøst på denne skønne race siden år 2007

til udstilling og kæl

fra år 2000 fik jeg min første franske vædder til kæl og hygge avl 

men først 7 år senere begyndte jeg at udstille mine skønheder

 

 

 

Vi har lidt

Dværg vædder som vi har hygge avlet med kun til kæl vi avler dem ikke til udstilling

dem har vi haft siden år 2000

 

 

 

November 2014 fik vi

Engelsk vædder

som vi avler med til udstilling

denne race sælger vi ikke og vi sælger heller ikke paringer med vores hanner

 

 

 

Vi har haft kaniner siden år 2000

men først i 2007 begyndte vi at avle
Til kæl, udstilling Og avl
 

 Mail:

dianalund17@hotmail.com


Tlf:30329061

Vi bor 4293 Dianalund på sjælland
 

Når i reservere en unge skal der betales det halve af beløber for at den er jeres og det sidste betaler i når i henter jeres kanin

pengene kan sættes ind på denne konto.

Reg.2301 konto.6268634108

nu også muligt med

Swipp eller Mobilepay

30329061