๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Toki

Race: Engelsk vædder

Køn: Han 

Forårsudstilling Hillerød Kaninavlerforening d.07.03.2020 - 92,5 Point

D.05.12.2020  Kassebedømmelse Det Lille Teater Slagelse – 94 Point

Toki

Toki

๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Mumle

Race: Engelsk vædder

Køn: Han

Reg 95,5 Point

Dansk Champion

31.08.2019 10 års jubilæumsudstilling i Benløse Bedømt som ungdyr med 94,5 Point

14.09.2019 Kasse bedømmelse Roskilde Reg med 94,5 Point

27.10.2019 Midt- og Vestsjællands Kaniner Kassebedømmelse - 94,5 Point

30.11.2019 Midt- og Vestsjællands Kaniner Nordhallen - 95 Point Ærespræmie nr 5

05.01.2020 Nytårskåring Hillerød - 95,5 Point

25.01.2020 Amagerland vinter udstilling - 95 Point Ærespræmie Nr 8

Mumle

Mumle

๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Dumbo

Race: Engelsk vædder

Køn: Han 

Reg 95 Point

 D.25.10.2020  Kassebedømmelse Det Lille Teater Slagelse – 94 Point

 D.05.12.2020  Kassebedømmelse Det Lille Teater Slagelse – 95 Point

Dumbo

Dumbo

๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Cody

Race: Engelsk vædder

Køn: Han 

Reg 95 Point

Dansk Champion

 D.25.10.2020  Kassebedømmelse Det Lille Teater Slagelse – 94,5 Point

 D.05.12.2020  Kassebedømmelse Det Lille Teater Slagelse – 94,5 Point

D 19.06.2021 Amagerlands Kaninavlerforening sommerudstilling  - 95 Point Ærespræmie Nr 1 

D.28.08.2021 Benløse udstillingen midt og vestsjælland - 94,5 Ærespræmie Nr 19

12.09.2021 Kr. Hyllinge udstillingen - 95 Point

03.10.2021 Det lille Teater Slagelse - 95 Point

Cody

Cody

๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Frits

Race: Engelsk vædder

Køn: Han 

19.06.2021 Amager udstillingen - 94 Point

28.08.2021 Benløse udstillingen - 91 Point

12.09.2021 Kr. Hyllinge udsillingen - 93,5 Point 

๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Manfred

Race: Engelsk vædder

Køn: Han 

D 19.06.2021 Amagerlands Kaninavlerforening sommerudstilling  - 94,5 Point Ærespræmie Nr 1 

 28.08.2021 Benløse udstillingen - 00 Point

12.09.2021 Kr. Hyllinge udsillingen - 93,5 Point 

๐Ÿฐ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿฐ

Navn: Jaki

Race: Engelsk vædder

Køn: Han 

D 19.06.2021 Amagerlands Kaninavlerforening sommerudstilling  - 91,5 Point