๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Polly

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun 

Reg 95,5 Point

Og 3 x 95

DANSK CHAMPION

31.08.2019 10 års jubilæumsudstilling i Benløse - 95,5 Point nr 1 på udstillingen

14.09.2019 Hjemmebedømmelse Roskilde og omegns Kaninforening - 94,5 Point

27.10.2019 Midt- og Vestsjællands Kaniner Kassebedømmelse - 95 Point

30.11.2019 Midt- og Vestsjællands Kaniner Nordhallen - 94,5 Point Ærespræmie Nr 5

05.01.2020 Nytårskåring Hillerød - 95 Point

14.02.2020 DM/LU 2020 Midtdjurs Hallen - 95 Point Ærespræmie Nr 51 Race Pokal

Polly

Polly

๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Silja

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun 

Reg med 3 X 95 Point

DANSK CHAMPION

31.08.-2019 10 års jubilæumsudstilling i Benløse - 95 Point

14.09.2019 Hjemmebedømmelse Roskilde og omegns Kaninforening - 95 Point

27.10.2019 Midt- og Vestsjællands Kaniner Kassebedømmelse - 94,5 Point

30.11.2019 Midt- og Vestsjællands Kaniner Nordhallen - 95 Point Ærespræmie Nr 5

14.02.2020 DM/LU 2020 Midtdjurs Hallen - 94 Point

Silja

Silja

๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Mila

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun

 

D.28.08.2021 Benløse udstillingen midt og vestsjælland - 92 Point

12.09.2021 Kr. Hyllinge - 93,5 Point

03.10.2021 Det lille Teater Slagelse - 93 Point

04.12.2021 Sjællandsudstillingen Nordhallen 93,5 Point

22.01.2022 Hjemmeværnet Ringsted 94 Point

18.02.2022 DM/LU 2022 Idrætscenter jammerbugt 94 Piont

Mila

Mila

๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Lilo

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun

 

D.28.08.2021 Benløse udstillingen midt og vestsjælland - 93 Point

12.09.2021 Kr. Hyllinge - 94 Point

03.10.2021 Det lille Teater Slagelse - 94,5 Point

04.12.2021 Sjællandsudstillingen Nordhallen 92,5 Point

22.01.2022 Hjemmeværnet Ringsted 94,5 Point

18.02.2022 DM/LU 2022 Idrætscenter jammerbugt 94,5 Point - Ærespræmie nr. 65

Lilo

Lilo

๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Vilda

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun 

๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Cilja

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun

๐Ÿฐ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿฐ

Navn: Manny

Race: Engelsk vædder

Køn: Hun